၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေးသို့ Delta Science Co, Ltd မှ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Delta One Spectrophotometer အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများရှိ တာဝန်ရှိသူများကို သရုပ်ပြဆောင်ရွက်မှုများ ကျင်းပပြလုပ်ခဲ့ပါသည်။