ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ( ၆/၂၀၁၈ ) သင်တန်း ပုံမှန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ၏ လူထုဆေးပညာသင်တန်း ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပြုခြင်း