ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါဖွင့်ဖောက် စီစစ်ရွေးချယ်သည့် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း