၂၀၂၂ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများစာရင်း ကြေညာချက်