ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး၊ နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် အပိုင်း(ခ) (၁/၂၀၂၃) (ပုံမှန်) သင်တန်းကို (၁၆-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာချက်