အလုပ်သင်တာဝန် (၁)နှစ်ချထားသူများ (၆/၂၀၁၈) သင်တန်း (ပုံမှန်) (၅)ကြိမ်မြောက်တို့၏ အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ လူထုဆေးပညာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း