၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ) ကျောင်းသား/သူများ၏ စာမေးပွဲစစ်ဆေးနေမှုအား ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား)မှ လည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။